לא רק משפחות פונות אלינו לכתיבת ביוגרפיה משפחתית אלא גם גופים גדולים.
לעתים זה מייסד העסק שמבקש לבצע עבור העסק כתיבת סיפור אישי של העסק, מהלך התפתחותו מהתחלה קטנה לכדי עסק רב דורי מצליח, ולעיתים זו קהילה, שמבקשת לתעד את מייסדיה, את אותם עשרות דמויות של נשים וגברים שהלכו עמה יד ביד לאורך השנים והביאו אותה להתפתחות מרשימה, ולעיתים זהו מושב, קיבוץ או ישוב קהילתי שמבקשים לראות את הסיפור ההיסטורי שלהם מונצח בכתיבה איכותית תוך שילוב דוקומנטציה עשירה.

לכל מקום כזה יש אבות מייסדים, שמות ופנים שמייחדים את המקום, מעניקים לו את האופי שלו, אופי שהתקבל עקב שנים ארוכות של השקעת דם יזע ודמעות. לכל האנשים היקרים הללו, שנמצאים תמיד בזכרונם של בני הקהילה אך חוששים ששיני הזמן יכהו את צבעוניות הדמות, מגיעה הנצחה לדורות, הנצחה שתעשה טוב למסגרת אותה שירתו בנאמנות שנים רבות.

גם יחידה צבאית שרוצה לכתוב את סיפור חיים של מפקדיה, או לצערינו את סיפורם של הנופלים, תמצא בסופו של תהליך אלבום איכותי, מעובד בגרפיקה באיכות פרימיום, ובו סיפורי המשפחה, החברים לנשק, מפקדים ודברי אישים בכירים אודות ההסטוריה הרלונטית למקרה. אלבום כזה מחזק את הקשר בין החיילים ליחידה גם שנים רבות לאחר שסיימו את השירות בה, ופועל להידוק היחסים בין המשפחות שאבדו את היקר להן מכל לבין המקום אותו אהבו בניהם והקדישו לו את מיטב כחם, עד כלות.

לפני כל זאת ולאורך כל הדרך 'מכון קורות' מבצע תחקיר, כתיבה וגיבוש לכדי אלבום של סיפורים מוסדיים, יישוביים, יחידתיים או קהילתיים. אנו מבצעים ראיונות ויוצרים מסמך שלם מעוטר בתמונות ומגובה בדוקומנטציה לכדי אלבום איכותי המנציח את סיפור המקום או הקבוצה.
 

סיפורי קהילות